Bine ați venit

ALTE DOCUMENTE

a. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

b. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, cu caracter normativ

c. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbatute de autoritățile administrației publice locale

d. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

e. Minute ședinte publice

f. Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Local

g. Declarații de căsătorie

h. Componența Consiliului Local

i.  Declarații de avere – Consiliul Local

2015
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.

 
2016
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2017
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2018
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2019
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 

i.  Rapoarte de activitate – Consiliul Local

2015
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.

 
2016
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2017
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2018
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
2019
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 

i. DECLARATII DE AVERE/INTERESE/RAPOARTE DE ACTIVITATE  2020

2020
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.

k. Legislație

i.  Informații de interes public

Formulare solicitare
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
Documente interes public
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
Regulament ordine interioara
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
Regulament organizare si functionare
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.
 
Cod de etica
Pentru a deschide continutul, aplicați un clic pe acest text.